ผู้บังคับบัญชาระดับ หัวหน้าสถานี

พ.ต.อ.อารี สินธุรา

ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี

พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ นาขวา

ผกก.สภ.กุมภวาปี

พ.ต.อ.สรายุทธ ฉ่ำผิว

ผกก.สภ.หนองหาน

พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู

ผกก.สภ.เพ็ญ

พ.ต.อ.ชนะเกียรติ วงศ์แสงเทียน

ผกก.สภ.บ้านผือ

พ.ต.อ.เศกสรร สุขประเสริฐ

ผกก.สภ.บ้านดุง

พ.ต.อ.จำรัส จันแดง

ผกก.สภ.ศรีธาตุ

พ.ต.อ.ฉกาจน์ เทียมวงศ์

ผกก.สภ.หนองวัวซอ

พ.ต.ท.หฤษฎ์ คำจุมพล

ผกก.สภ.กุดจับ

พ.ต.อ.พิเชียรยศ อรุณพันธกุล

ผกก.สภ.โนนสะอาด

พ.ต.อ.จักรพรรดิ วิจิตรไวทยะ

ผกก.สภ.ทุ่งฝน

พ.ต.อ.ไพโรจน์ มะโนขันธุ์

ผกก.สภ.วังสามหมอ

พ.ต.ท.สมโภชน์ ประจิตร

ผกก.สภ.สร้างคอม

พ.ต.อ.ราเชนทร์ ฉลองธรรม

ผกก.สภ.ไชยวาน

พ.ต.อ.คมสัน เสืออินทร์

ผกก.สภ.หนองแสง

พ.ต.อ.ชัยศักดิ์ บุรณะบัญญัติ

ผกก.สภ.กลางใหญ่

พ.ต.ท.คมสรร คำตุ่นแก้ว

ผกก.สภ.บ้านเทื่อม

พ.ต.อ.กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน

ผกก.สภ.พิบูลย์รักษ์

พ.ต.อ.สมบัติ นาแถมพลอย

ผกก.สภ.ดงเย็น

พ.ต.อ.สกล เฟื่องกระแสร์

ผกก.สภ.นายูง

พ.ต.อ.อาลักษณ์ เจริญธนกุล

ผกก.สภ.กู่แก้ว

พ.ต.อ.วรพงษ์ นันทลักษณ์

ผกก.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม

พ.ต.ท.ศิริมงคล บุญหนุน

รอง ผกก.หน.สภ.ย่อยโนนสูง

พ.ต.ท.ประยงค์ จอมสมสา

รอง ผกก.หน.สภ.ย่อยนาข่า

พ.ต.ท.เอกลักษณ์ บุญแสงเจริญ

รอง ผกก.หน.สภ.ย่อยห้วยหลวง