ผู้บังคับบัญชาระดับ ภ.จว.อุดรธานี

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
FacebookTwitterYouTube
พ.ต.อ.ศักดิ์ดา เหมือนโพธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
FacebookTwitterYouTube
พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
FacebookTwitterYouTube
พ.ต.อ.สรรธาน อินทรจักร์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
FacebookTwitterYouTube
พ.ต.อ.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
FacebookTwitterYouTube
พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์บุรี
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
FacebookTwitterYouTube
พ.ต.อ.ปิยบุตร ไพบูลย์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
FacebookTwitterYouTube