ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี โทร.042-223353

เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้ง 191 หรือโทร.042-224191,224409